p. 050 4130 373              © 2019 Aeronos Oy

  • Facebook

Palvelut

Kosteudenhallinta-ohje (pdf)

Helsingin rakennusvalvonta

Kosteuskoordinaattori

Asiantuntija, joka valvoo ja ohjaa kosteusriskien hallintaa hankkeen suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja varmistaa, että kosteus pysyy optimaalisella tasolla koko rakennusvaiheen ajan.

Kuivaketju10 -toimintamalli

Kosteuskoordinaattorin rooli ja tehtävät on määritelty Kuivaketju10 -toimintamallissa. Toimintamalli määrittää tarkat tehtävät ja toimenpiteet projektin eri vaiheissa, jotta saadaan kosteusriskien torjumisen onnistuminen luotettavasti todennettua.

 

Toimintamalli on urakoissa hyvä työkalu varmistamaan rakennuksen sisäilman terveellisyys kosteusriskien osalta.