top of page

Palvelut

AeroSmart®
Kosteusmittus
Olosuhdeseurantapalvelu​ - AeroSmart®

Huolellinen seuranta antaa mitattavaa ja analysoitavaa tietoa, joka voidaan tallentaa tulevaisuuden varalle. Mittaamalla ja seuraamalla saadaan tietoa esimerkiksi rakennusajan kosteustasoista.

Tutkimuksen aikainen seuranta
 • paine-ero

 • lämpötila

 • suhteellinen kosteus

 • absoluuttinen kosteus

 • kastepiste

 • hiilidioksidi CO2

 • TVOC-mittaus

 • pienhiukkasmittaus

Olosuhdeseuranta korjausten aikana
 • paine-ero

 • lämpötila

 • kosteus

 • hiilidioksi CO2

 • betonin kosteus

Työmaan olosuhdeseuranta
 • Rakentamisen aikainen kosteuden ja lämpötilan seuranta

 • Käyttöönoton jälkeinen olosuhdeseuranta takuuaikana

Koko kiinteistön elinkaaren ajan tallennettua tietoa
 • Kosteus

 • lämpötila

 • paine-ero

 • betonin kosteus

 • kulutusseuranta: sähkö, vesi, lämpö

AeroSmart-älysensori toimii monen ominaisuuden seurantaan esimerkiksi tutkimus- ja rakennusvaiheessa.

 

Rakennukseen voidaan asentaa myös yksittäisiä sensoreita mittaamaan haluttua tietoa vaikkapa ympäristöä tai kustannussäästöjä ajatellen.

bottom of page