top of page

Palvelut

Tutkimusmenetelmät
Olosuhdetutkimukset

 • Lämpötila

 • kosteus

 • paine-erot

 • hiilidioksidipitoisuus

 • TVOC-mittaus

 • pienhiukkasmittaus

Ilmavuotokartoitukset

 • Lämpökamera

 • Merkkiainetutkimus

 • Tiiveystutkimus

Kemikaalit ja mikrobit

 • Sisäilman mikrobimittaukset, jotka tehdään ensisijaisesti talviaikana

 • VOC-ja PAH- mittaukset ja muiden kemiallisten yhdisteiden mittaukset

 • Materiaalinäytteiden otto

 • Pintasivelynäyte

Pienhiukkaset ja kuidut

 • Pölyn ja teollisten mineraalikuitujen analyysit ​

Kosteusmittaukset
 • pintakosteus

 • rakennekosteus

 • puun kosteus

Drone-kuvaukset
​​
 • vesikatot ja seinärakenteet

 • vaikeapääsyisten alueiden tarkastus

 • kustannustehokkuus - ei kalliita nosturikuluja 

Rakenneavaukset​
 • Luotettavin tapa selvittää rakenteissa olevia ongelmia

bottom of page