top of page

Palvelut

Näytteenotto
Sisäilmatutkimukset

 

Riskikartoitukset ja tutkimussuunnitelmat

Sisäilmaselvitykset

Ilmavuotokartoitukset lämpökameralla

Merkkiainetutkimus

 

Tiiveysmittaukset

Rakennusfysikaaliset analyysit

Ilmanvaihdon tutkimukset

Näytteenotot

Radonmittaukset

 

bottom of page