Sisäilman laadun selvittäminen
Sisäilman laadun selvittäminen

Sisäilman laadun selvittäminen alkaa riskikartoituksista ja tutkimussuunnitelmasta.

Ilmastoinnin tutkiminen
Ilmastoinnin tutkiminen

Sisäilman laadun selvittäminen alkaa riskikartoituksista ja tutkimussuunnitelmasta.

Sisäilman laadun selvittäminen
Sisäilman laadun selvittäminen

Sisäilman laadun selvittäminen alkaa riskikartoituksista ja tutkimussuunnitelmasta.

1/2

Palvelut

Näytteenotto
Sisäilmatutkimukset

 

Riskikartoitukset ja tutkimussuunnitelmat

Sisäilmaselvitykset

Rakennusfysikaaliset analyysit

Ilmanvaihdon tutkimukset

Näytteenotot