Vedenkulutuksen seuranta
Vedenkulutuksen seuranta

Todennettavaa mittausinformaatiota
Todennettavaa mittausinformaatiota

Olosuhdeseurannan avulla saadan tietoa mm. rakennusten kosteudesta, paine-eroista, lämpötilasta ja hiilidioksidipitoisuudesta.

Vedenkulutuksen seuranta
Vedenkulutuksen seuranta

1/2

Palvelut

Vedenkulutuksen etäseuranta

Älykäs vedenkulutuksen mittari seuraa kiinteistön vedenkulutusta. Kuukausittaisen lukeman sijaan etäluettava sensori tuottaa mittaustuloksia jatkuvasti, minkä ansiosta kulutuksesta saadaan tarkempaa tietoa ja mahdolliset vuodot havaitaan nopeasti. Jatkuvan seurannan avulla voidaan pitkällä aikavälillä säästää merkittäviä summia.

Älykäs vedenkulutuksen seuranta
  • luotettava mittaustulos

  • reaaliaikaista tietoa

  • havainnolliset raportit

  • vuoto havaitaan nopeasti

  • säästää kustannuksia ja luontoa